O Bílé Vráně

Proč to děláme? 

Ocenění Bílá vrána je určeno těm, kteří prošli v průběhu svého života ústavní výchovou nebo náhradní rodinnou péčí a následně ve svém životě uspěli.

Úspěchem v tomto ohledu je podle nás zcela "normální život" - tedy mít práci, rodinu, vytvořené zázemí, zvládání běžných situací, tak nějak v pohodě... život mimo rizika jako je např. dluhová spirála.

Lidé, kteří prošli dětským domovem, obvykle mají na svém startu do života řadu překážek... Bílé vrány je však dokázaly překonat a začít správně!

Jejich odhodlání i úsilí je obrovské! Své úspěchy ne vždy ventilují do světa, a proto o nich nemá veřejnost často ani sebemenší tušení.

Toto je krok, jak to změnit!

Nechceme příběhy těchto lidí nijak bulvarizovat. Naopak s vysokou mírou respektu poukazujeme na nesmyslnost předsudků, které máme jako společnost. Představujeme veřejnosti lidi z dětských domovů jako osobnosti stejně schopné jako jsou jejich vrstevníci. Naší snahou v konečném důsledku je sejmout z nich ten pomyslný cejch, že vyrůstali v ústavu, a pro ty, které cesta z dětského domova čeká, přinést pozitivní vzory, motivaci a inspiraci.