Nominace na ocenění 

Probíhají každý rok v červnu. 

Nominace 2023

Inspirace přináší cenné myšlenky....

Inspirativní životní příběhy by nebylo možné zrealizovat bez pořádné dávky odhodlání mladých lidí ani bez pomoci jejich okolí.

Znáte ve svém okolí mladého člověka z dětského domova se zajímavým životním příběhem? Víte o někom, kdo má podíl na spokojeném životě někoho dalšího? Nebo jste zaměstnavatelem či zástupcem firmy, která svým zaměstnancům umožňuje konat dobro i v pracovní době?

Ocenění Bílá vrána organizuje společnost yourchance.

Cenu Bílá vrána může získat každý, kdo splňuje nominační podmínky. Jednotlivci se mohou nominovat sami za sebe, a nebo je může nominovat někdo, kdo si myslí, že si daná osoba ocenění v dané kategorii zaslouží.

První kategorie MLADÝ DOSPĚLÝ je určena mladým lidem, kteří prošli institucionální výchovou, překonali překážky spojené s integrací a uspěli v běžném životě.

POKLAD V SRDCI, druhá kategorie oceňuje zaměstnance dětských domovů a osoby, které připravují mladé lidi na samostatný život mimo dětský domov. Zapsal se vám některý vychovatel, ředitel či jiná Vám blízká osoba působící v dětském domově do Vaší paměti? Nominujte jej v kategorii Poklad v srdci.

Třetí kategorií je Bílá vrána - ZAMĚSTNAVATEL, kam lze nominovat firmy za to, že pomáhají v uplatnění lidí bez zázemí vlastní rodiny na trhu práce.

Ocenění Bílá vrána bylo poprvé vyhlášeno v roce 2014. Jeho smyslem je nejen upozornit na jednotlivce i společnosti, které se intenzivně věnují problematice dětí v dětských domovech, ale především toto ocenění znamená motivaci k dalším krokům do života, rozvoji osobnosti a poskytování pomocné ruky potřebným.

Nominační podmínky:

  • MLADÝ DOSPĚLÝ - člověk, který prošel dětským domovem, je alespoň 2 roky mimo dětský domov, má práci, bydlení. V případě, že má půjčky, tak je schopen je pravidelně splácet.
  • ZAMĚSTNAVATEL - firma, která má faktickou zkušenost se zaměstnáváním mladého člověka z dětského domova, může jít příkladem ostatním zaměstnavatelům v hospodaření a platební morálce.
  • POKLAD V SRDCI - kdokoliv, kdo je zaměstnancem dětského domova a vychovává či připravuje mladé lidi na samostatný život mimo dětský domov.

Nominace byly možné do 30. června 2023! Ze všech nominovaných budou dále vybráni 3 semifinalisté z každé kategorie, ze kterých vybere odborná porota pro danou kategorii vítěze. Velké finále v Praze se letos uskuteční 17. října 2023.