Nominace pro ročník 2024

Nominace je možné zasílat do konce června 2024! Ze všech nominovaných budou dále vybráni  semifinalisté z obou kategorií, ze kterých vybere odborná porota pro danou kategorii vítěze. Velké finále se uskuteční 15. října 2024 od 17 do 19 hodin v Rezidenci primátora hlavního města Prahy.

Ocenění Bílá vrána v kategorii MLADÝ DOSPĚLÍ je určeno těm, kteří prošli v průběhu svého života dětským domovem nebo pěstounskou péčí a následně ve svém životě uspěli. Úspěchem v tomto ohledu je podle nás zcela "normální život" - tedy mít práci, rodinu, vytvořené zázemí, zvládání běžných situací, tak nějak v pohodě... život mimo rizika jako je např. dluhová spirála.

A protože věříme, že úspěch a podpora jdou mnohdy ruku v ruce, patří ocenění POKLAD V SRDCI vychovatelům a dalším osobám, které se podílejí na tom, aby první kroky těchto mladých lidí do vlastního života, byly o něco snažší a měli vedle sebe potřebnou podporu, pokud si o ni řeknou.

Jejich odhodlání i úsilí je obrovské! Své úspěchy ne vždy ventilují do světa, a proto o nich nemá veřejnost často ani sebemenší tušení. Toto je krok, jak to změnit!

FORMULÁŘ PRO NOMINACE

Nominační podmínky

Cenu Bílá vrána může získat každý, kdo splňuje nominační podmínky. Jednotlivci se mohou nominovat sami za sebe, a nebo je může nominovat někdo, kdo si myslí, že si daná osoba ocenění v dané kategorii zaslouží: 

  • MLADÝ DOSPĚLÝ - člověk, který prošel dětským domovem, je alespoň 2 roky mimo dětský domov, má práci, bydlení. V případě, že má půjčky, tak je schopen je pravidelně splácet.
  • POKLAD V SRDCI - kdokoliv, kdo je zaměstnancem dětského domova a vychovává či připravuje mladé lidi na samostatný život mimo dětský domov.

Partneři