Ocenění Bílá vrána

cena pro úspěšné mladé lidi, kteří prošli dětským domovem nebo pěstounskou péčí 

Kdo jsou Bílé vrány? 

Ocenění Bílá vrána je určeno těm, kteří prošli v průběhu svého života ústavní výchovou nebo náhradní rodinnou péčí a následně ve svém životě uspěli. Úspěchem v tomto ohledu je podle nás zcela "normální život" - tedy mít práci, rodinu, vytvořené zázemí, zvládání běžných situací, tak nějak v pohodě... život mimo rizika jako je např. dluhová spirála.

Mladí lidé z dětských domovů jsou stejně schopní a talentovaní jako jejich vrstevníci.

Měníme perspektivu, překonáváme předsudky.

Ocenění Bílá vrána bylo poprvé vyhlášeno v roce 2014.

Přidejte se k nám a staňte se součástí naší inspirativní cesty.
Symbolická křišťálová pírka, která si ocenění odnesou, pro nás vyrábí český výrobce luxusního skla


11 let trvání

3 kategorie

příběhy inspirují


Nominace na ocenění Bílá vrána 2024

Nominace je možné zasílat do konce června 2024! Ze všech nominovaných budou dále vybráni 3 finalisté z každé kategorie, ze kterých vybere odborná porota pro danou kategorii vítěze. Velké finále se uskuteční 15. října 2024 od 17 v Praze.

Do jakých kategorií můžete Bílé vrány nominovat?

První kategorie MLADÝ DOSPĚLÝ je určena mladým lidem, kteří prošli systémem náhradní výchovy, překonali překážky spojené s integrací a uspěli v běžném životě.

POKLAD V SRDCI, tako kategorie oceňuje zaměstnance dětských domovů a osoby, které připravují mladé lidi na samostatný život mimo dětský domov. Zapsal se vám některý vychovatel, ředitel či jiná Vám blízká osoba působící v dětském domově do Vaší paměti? Nominujte jej v kategorii Poklad v srdci.