Ocenění Bílá vrána

cena pro úspěšné mladé lidi, kteří prošli dětským domovem, jejich vychovatele a zaměstnavatele

Naše cesta začala s jednoduchou myšlenkou - ukázat veřejnosti, že mladí lidé z dětských domovů jsou stejně schopní a talentovaní jako jejich vrstevníci. Chtěli jsme změnit perspektivu, překonat předsudky a ukázat, že i oni mohou být inspirací pro ostatní. 

Ocenění Bílá vrána bylo poprvé vyhlášeno v roce 2014. Jeho smyslem je nejen upozornit na jednotlivce i společnosti, které se intenzivně věnují problematice dětí v dětských domovech, ale především toto ocenění znamená motivaci k dalším krokům do života, rozvoji osobnosti a poskytování pomocné ruky potřebným.

Kdo jsou Bílé vrány? 

Ocenění Bílá vrána je určeno těm, kteří prošli v průběhu svého života ústavní výchovou nebo náhradní rodinnou péčí a následně ve svém životě uspěli. Úspěchem v tomto ohledu je podle nás zcela "normální život" - tedy mít práci, rodinu, vytvořené zázemí, zvládání běžných situací, tak nějak v pohodě... život mimo rizika jako je např. dluhová spirála.

Ocenění Bílá vrána mohou tak získat mladí lidé, kteří vyrůstali mimo rodinné zázemí, ale také zaměstnavatelé, kteří jsou ochotni dát těmto lidem šanci začít svou profesní cestu. Dále tety a strejdy, ředitelé dětských domovů, kteří svým svěřencům nabízí lásku a péči.

To, co nás odlišuje od ostatních, je naše hluboké přesvědčení, že každý si zaslouží šanci projevit svůj potenciál a talent. Nejsme jen další ocenění. Jsme platformou, která dává hlas těm, kteří ho potřebují nejvíc. Cílem naší práce je sejmout stigma spojené s vyrůstáním v ústavu a přinést těm, kteří se teprve chystají opustit dětský domov, pozitivní vzory a inspiraci.

Věříme, že společně můžeme překonat předsudky a podpořit mladé lidi na jejich cestě za úspěchem a štěstím. Chcete i Vy pomoci?  Přidejte se k nám a staňte se součástí naší inspirativní cesty.


11 let trvání

3 kategorie

14 zapojených krajů


Nominace na ocenění Bílá vrána 2024

Nominace je možné zasílat do konce června 2024! Ze všech nominovaných budou dále vybráni 3 semifinalisté z každé kategorie, ze kterých vybere odborná porota pro danou kategorii vítěze. Velké finále se uskuteční 16. října 2024 od 17 do 19 hodin v Rezidenci primátora hlavního města Prahy.

Do jakých kategorií můžete Bílé vrány nominovat?

První kategorie MLADÝ DOSPĚLÝ je určena mladým lidem, kteří prošli institucionální výchovou, překonali překážky spojené s integrací a uspěli v běžném životě.

POKLAD V SRDCI, druhá kategorie oceňuje zaměstnance dětských domovů a osoby, které připravují mladé lidi na samostatný život mimo dětský domov. Zapsal se vám některý vychovatel, ředitel či jiná Vám blízká osoba působící v dětském domově do Vaší paměti? Nominujte jej v kategorii Poklad v srdci.