Nominace

Inspirace přináší cenné myšlenky....

Inspirativní životní příběhy by nebylo možné zrealizovat bez pořádné dávky odhodlání mladých lidí ani bez pomoci jejich okolí.

Znáte ve svém okolí mladé lidi z dětského domova se zajímavým životním příběhem? Víte o někom, kdo má podíl na spokojeném životě někoho dalšího? Nebo jste zaměstnavatelem, který umožňuje svým zaměstnancům konat dobro i v pracovní době?

Nominaci na cenu Bílá vrána může získat každý, kdo splňuje nominační podmínky. Jednotlivci se mohou registrovat sami za sebe, anebo je může nominovat někdo, kdo si myslí, že si daná osoba ocenění zaslouží.

Druhou kategorií je Bílá vrána - Zaměstnavatel, kam lze nominovat firmy za to, že pomáhají v uplatnění lidí bez zázemí vlastní rodiny na trhu práce.

Poklad v srdci, kategorie, která oceňuje Zaměstnance dětských domovů. Zapsal se vám některý vychovatel, ředitel či jiná Vám blízká osoba působící v dětském domově do Vaší paměti? Nominujte jej v kategorii Poklad v srdci.

Ocenění Bílá vrána bylo poprvé vyhlášeno v roce 2014. Jeho smyslem je nejen upozornit na jednotlivce i společnosti, které se intenzivně věnují problematice dětí v dětských domovech, ale především toto ocenění znamená motivaci k dalším krokům do života, rozvoji osobnosti a poskytování pomocné ruky potřebným.

Nominační  podmínky:

  • Mladý dospělý - člověk, který prošel dětským domovem nebo NRP, je alespoň 2 roky mimo dětský domov nebo NRP, má práci, bydlení. V případě, že má půjčky, tak je schopen je pravidelně splácet.
  • Firma - zaměstnavatel, který po dobu alespoň 1 roku zaměstnává/ zaměstnával mladého člověka z dětského domova nebo NRP, plátí řádně a včas své závazky
  • Vedení dětského domova/teta/strejda - kdokoli, kdo je zaměstnancem dětského domova a vychovává či připravuje mladé lidi na samostatný život mimo dětský domov. 

 

Nominace v plném proudu od února 2019!

Souhlasím, aby yourchance o.p.s., IČ: 24717975 , zpracovávala mnou uvedené osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.*