Nominace 2020

od 21. března

do 30. června 

Inspirace přináší cenné myšlenky....

Inspirativní životní příběhy by nebylo možné zrealizovat bez pořádné dávky odhodlání mladých lidí ani bez pomoci jejich okolí.

 

Znáte ve svém okolí mladé lidi z dětského domova se zajímavým životním příběhem? Víte o někom, kdo má podíl na spokojeném životě někoho dalšího? Nebo jste zaměstnavatelem, který umožňuje svým zaměstnancům konat dobro i v pracovní době?

Ocenění Bílá vrána organizuje společnost yourchance, nominace do všech tří kategorií spravuje tým projektu Začni správně. 

Cenu Bílá vrána může získat každý, kdo splňuje nominační podmínky. Jednotlivci se mohou nominovat sami za sebe, a nebo je může nominovat někdo, kdo si myslí, že si daná osoba ocenění v dané kategorii zaslouží.

První kategorie Mladý dospělý je určena mladým lidem, kteří prošli institucionální výchovou, překonali překážky spojené s integrací a uspěli v běžném životě.

Poklad v srdci, druhá kategorie oceňuje zaměstnance dětských domovů a osoby, které připravují mladé lidi na samostatný život mimo dětský domov.  Zapsal se vám některý vychovatel, ředitel či jiná Vám blízká osoba působící v dětském domově do Vaší paměti? Nominujte jej v kategorii Poklad v srdci.

Třetí kategorií je Bílá vrána - Zaměstnavatel, kam lze nominovat firmy za to, že pomáhají v uplatnění lidí bez zázemí vlastní rodiny na trhu práce.

Ocenění Bílá vrána bylo poprvé vyhlášeno v roce 2014. Jeho smyslem je nejen upozornit na jednotlivce i společnosti, které se intenzivně věnují problematice dětí v dětských domovech, ale především toto ocenění znamená motivaci k dalším krokům do života, rozvoji osobnosti a poskytování pomocné ruky potřebným.

Nominační  podmínky:

  • Mladý dospělý - člověk, který prošel dětským domovem nebo NRP, je alespoň 2 roky mimo dětský domov nebo NRP, má práci, bydlení. V případě, že má půjčky, tak je schopen je pravidelně splácet.
  • Zaměstnavatel - firma, která má faktickou zkušenost se zaměstnáváním mladého člověka z dětského domova nebo NRP, může jít příkladem ostatním zaměstnavatelům v hospodaření a platební morálce.
  • Poklad v srdci - kdokoliv, kdo je zaměstnancem dětského domova a/nebo vychovává či připravuje mladé lidi na samostatný život mimo dětský domov. 

Nominace jsou v plném proudu od 21. března do 30. června 2020! Ze všech nominovaných bude vybráno 10 semifinalistů z každé kategorie. Do úzkého finále se z každé kategorie dostane 5 finalistů. Velké finále bude letos z důvodů vládních nařízení v souvislosti s pandemií COVI-19 předtáčeno 28. 11. na Zámku Hluboš, ke shlédnutí bude v neděli 13. 12. od 18. hodiny.    

NOMINAČNÍ FORMULÁŘ

Souhlasím, aby yourchance o.p.s., IČ: 24717975 , zpracovávala mnou uvedené osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.*