Začni správně

Projekt „Začni správně“ pomáhá mladým lidem z dětských domovů
a náhradní rodinné péče při vstupu do samostatného života. Naším cílem v počátku bylo vytvořit funkční systém integrace. Dnes jsme ve fázi, kdy řešíme jeho jednoduchou dostupnost všem zmiňovaným lidem po celé republice. V letošním roce překročíme stovku těch, kteří se pro start samostatného života rozhodli tuto formu pomoci využít.

 

V projektu poskytujeme individuální pomoc při hledání práce, bydlení, řešení finančních otázek, dbáme i na oblast osobního a pracovního rozvoje. Vytváříme komunitu mladých lidí, kteří mohou navzájem sdílet své zkušenosti, být si podporou a inspirací a zároveň společně růst. K tomu nám slouží tematická setkání a e-learningové materiály, které jsou zdarma k dispozici na stránkách projektu. Velmi důležitý je také mentoringový program umožňující zájemcům pracovat na svých cílech za podpory někoho zkušeného. Mentoři jsou lidé, kteří v průběhu svého života prošli různými zkouškami a jsou ochotni sdílet své zkušenosti, vést svým osobním příkladem, být rádcem, ale občas také oponentem a diskutérem.

Celý projekt vychází ze spolupráce expertního a realizačního týmu Začni správně, navazuje na strategii yourchance o.p.s. jako provozovatele projektu a v neposlední řadě je protkám tenkou červenou nití v podobě projektových hodnot.

 

Hodnotami, na kterých je projekt založen, jsou:
Otevřenost – jsme otevřeni všem mladým lidem z dětských domovů a pěstounské péče ve věku 17 až 26 let bez ohledu na rasovou příslušnost a náboženství.

Zodpovědnost – jsme zodpovědní vůči firemní i projektové značce, kterou se snažíme stále posilovat. Jsme zodpovědní ale i vůči sobě navzájem a vedeme mladé lidi k zodpovědnosti za vlastní život.

Osobní rozvoj – všichni členové týmu dbají o svůj osobní i profesní rozvoj. Vedeme mladé dospělé svým příkladem a dbáme na to, aby i oni usilovali o osobní a profesní růst a stávali se tak na nás nezávislými a zároveň inspirovali ty, které odchod z dětského domova či pěstounské péče teprve čeká. Respektujeme jedinečnost každého z účastníků projektu.

Komplexnost – spolupracujeme s odborníky napříč různými obory. Nabízíme komplexní individuální podporu, skupinové aktivity, ale i celorepublikové programy. Máme pozitivní vliv na děti v oblasti institucionální výchovy a náhradní rodinné péče.

Nedílnou součástí týmu „Začni správně“ jsou také patroni projektu, konkrétně úspěšná talentovaná herečka Eva Josefíková, jedna z nejvyhledávanějších českých sopranistek Markéta Fassati