yourchance

yourchance o. p. s. je provozovatelem projektu Začni správně. Jedná se o obecně prospěšnou společnost založenou v roce 2010 Janou Merunkovou a Ing. Gabrielou Křivánkovou. Tato společnost realizuje kromě projektu Začni správně i projekt Finanční gramotnost do škol. 

Smyslem fungování yourchance o.p.s. je prosazování potřebných změn v oblasti výuky finanční gramotnosti, principů podnikání a rozvoje podnikavosti žáků ZŠ a SŠ a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy.

Cílem yourchance je skrze projekty a aktivity:

  1. prosazovat potřebné změny v oblasti integrace mladých dospělých opouštějící instituce náhradní rodinné výchovy
  2.  realizovat programy přímé pomoci mladým lidem odcházejícím z dětských domovů a pěstounské péče
  3. prosazovat potřebné změny ve vzdělávacím systému ČR
  4. rozvíjet schopnosti učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování
  5. rozvíjet metodickou podporu pro uplatňování interaktivních a zážitkových metod výuky a rozvoj podnikavosti žáků všech stupňů škol
  6. prosadit povinnou výuku základů podnikání na středních školách