Bílá vrána

Ocenění BÍLÁ VRÁNA je určeno těm, kteří prošli v průběhu svého života ústavní výchovou nebo náhradní rodinnou péčí a následně ve svém životě uspěli. Úspěchem v tomto ohledu je podle nás zcela "normální život"

- mít práci, rodinu, vytvořené zázemí, zvládání běžných situací, tak nějak v pohodě... život mimo rizika jako je např. dluhová spirála.

Lidé, kteří prošli dětským domovem nebo NRP, obvykle mají na svém startu do života řadu překážek... Bílé vrány je však dokázaly překonat a začít správně!

Jejich odhodlání i úsilí je obrovské, své úspěchy ne vždy ventilují do světa, a tak veřejnost o nich nemá sebemenší tušení.

Toto je krok, jak to změnit!

Nechceme příběhy těchto lidí nijak bulvarizovat. Naopak s vysokou mírou respektu chceme poukázat na nesmyslnost předsudků, které máme jako společnost, a představit veřejnosti lidi z dětských domovů jako osobnosti stejně schopné jako jsou jejich vrstevníci. Naší snahou v konečném důsledku je sejmout z nich ten pomyslný cejch, že vyrůstali v ústavu nebo NRP, a pro ty, které cesta z dětského domova nebo NRP teprve čeká, přinést pozitivní vzory a inspiraci.